רחוב המלאכה 39 א.ת. חולון
03-5508177 /טלפון: 5505905- 03